تین زیرو - Thin Client/ Zero Client

تین زیرو ها در واقع تین کلاینت هایی با قابلیت تبدیل به زیرو کلاینت میباشند. این تجهیزات میتوانند به صورت مستقل و یا در شبکه به کار گرفته شوند.


مشاهده همه 7 نتیجه

تین کلاینت hp t610

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

حراج!

تین کلاینت dell wyse zx0 z90s7

۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

تین کلاینت hp t630

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تین کلاینت p10

۳,۱۶۲,۵۰۰ تومان

تین کلاینت p7

۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تین کلاینت N2830

۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان

تین کلاینت HP t240

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان