تین زیرو - Thin Client/ Zero Client

تین زیرو ها در واقع تین کلاینت هایی با قابلیت تبدیل به زیرو کلاینت میباشند. این تجهیزات میتوانند به صورت مستقل و یا در شبکه به کار گرفته شوند.


مشاهده همه 7 نتیجه

تین کلاینت HP t240

6,000,000 تومان

حراج!

تین کلاینت dell wyse zx0 z90s7

2,130,000 تومان 1,400,000 تومان

تین کلاینت hp t630

7,480,000 تومان

تین کلاینت hp t610

2,879,000 تومان

تین کلاینت N2830

3,450,000 تومان

تین کلاینت p7

3,200,000 تومان

تین کلاینت p10

3,162,500 تومان