تین زیرو - Thin Client/ Zero Client

تین زیرو ها در واقع تین کلاینت هایی با قابلیت تبدیل به زیرو کلاینت میباشند. این تجهیزات میتوانند به صورت مستقل و یا در شبکه به کار گرفته شوند.


نمایش 5 نتیحه

تین کلاینت N2830

2,400,000 تومان

Intel client P7

2,500,000 تومان

Intel Client-P10

2,050,000 تومان

زیرو کلاینت HP T520

3,200,000 تومان

زیروکلاینت HP T410

1,870,000 تومان